Make your own free website on Tripod.com

Shoshinge,

shinshun tärkeä rituaaliteksti

 

 


Johdanto  

 

Shoshingen on kirjoittanut jōdo shinshūn (shinshun) perustaja Shinran 1200-luvun alussa Japanissa. Tekstin resitointi seremonioissa alkoi kuitenkin vasta Rennyofn toimesta 1500-luvulla. Alempana on teksti neljällä sarakkeella. Vasemmanpuoleisin on teksti alkukielellä. Shinran kirjoitti osan tuotannostaan japaniksi ja osan Japanissa sivistyskielenä käytetyllä klassisen kiinankielen muodolla (kanbun). Tämä teksti on kanbunilla. Sitä kieltä ei ole koskaan käytetty puhekielenä, mutta sitä voidaan ääntää käyttäen Japanissa käytössä olevaa kiinalaisten merkkien ääntämystä, joka on erilainen kuin nykyisen kiinankielen ääntämys. Toisella sarakkeella vasemmalta onkin se ääntämys. Kolmannessa sarakkeessa on tämän sivuston toimittajan tekemä käännös. Neljännessä sarakkeessa on vertailun vuoksi professori H. Inagakin tekemä käännös englanniksi, ja se on tässä julkaistu Inagakin luvalla. Lähteenä on internet-osoite http://www12.canvas.ne.jp/horai/shoshinge.htm vaikka käännös englanniksi on julkaistu samanlaisena Inagakin teoksessa hThe Way of Nembutsu Faithh [1]

 

Tekstin sisältö

 

Teksti on eräänlainen shinshun historian ja perusteitten lyhyt yhteenveto. Teksti lähtee liikkeelle shinshun tärkeimmän kaanonisen tekstin, Daimuryōjukyōfn (Äärettömän elämän buddhan sutra) aiheesta, ja Shinranin kommenttien jälkeen siirtyy esittelemään kunkin patriarkan oppeja aikajärjestyksessä. Patriarkkojen esittely on tämän sivuston kappaleessa hPatriarkath. Käännöksessa on suluissa merkitty milloin kunkin patriarkan opetusta kuvaava osa loppuu. Lopuksi on Shinranin kirjoittama yhteenveto. Allaoleva suomennos on tehty helposti luettavan muotoon. Asian ymmärtämistä auttavia selityksiä on suluissa. Hakasuluissa on ymmärtämisen tai lauserakenteen kannalta tarpeellisia sanoja, jotka luetaan mutta eivät esiinny alkutekstissä. Tässä ei ole tarkkaa käännöstä eikä tekstin sisällön yksityiskohtaista tarkkaa kuvaamista. Esimerkki tarkemmasta työstä tämän sivuston sivulla hShoshingen esittelyh, jossa on lyhyt osuus tarkoin käsiteltynä Ryukokun Yliopiston käännöksen mukaisesti [3]. Valitettavasti koko tekstiä siinä muodossa ei voida tässä sivustossa julkaista tekijänoikeussyistä. Lupa on vain sivustossa olevan pienen osuuden julkaisemiseen.

  Tekstin asiasisältö on pikemminkin muistin virkistämiseksi niille, jotka jo ovat perillä shinshun opeista. Tekstistä eivät ehkä suoraan selviä Shinranin opetuksen erityispiirteet, jotka ovat lyhyesti seuraavat.

1. Buddhalaisuudessa yleensä eettisiä sääntöjä noudatetaan uskonnollisena harjoituksena. Shinranin mukaan asia ei niin toimi. Ihmiset ovat kauttaaltaan sellaisten mielentilojen vallassa, jotka myrkyttävät mielen ja kehon. Sellaisia ovat pahat intohimot, viha, suuttumus ja henkinen pimeys. Kun näin on, ei moraaliohjeitten seuraaminen asiaa paranna. Asia on päinvastoin niin, että Buddha Amidan sanoman ymmärtäminen ja sitä seuraava luottamuksen ja uskon kokeminen luonnostaan vähentää ihmisen pahoja tekoja siihen mittaan asti kuin se kullakin on mahdollista. Moraalinen elämä ei johda pyhyyteen mutta pyhyys johtaa moraaliseen elämään.

2. Shinshun mukaan shinjinfin eli eräänlaisen hshinshu-valaistumisenh saavuttaminen ei ole vaikeaa. Hankalat harjoitukset, kuten rankka zen-meditaatio voidaan unohtaa. Kyseessä on Puhtaan maan buddhalaisuuden tekstien mukaan varsin korkea hengellinen saavutus. Shinjinfin saavuttanut on vapautunut elämän ja kuoleman kierrosta, ja saavuttaa tyynen iloisuuden tilan.

3. Shinshun mukaan ihmisillä on hengellinen tasa-arvo, joten hgurunh käsitettä ei ole.

4. Buddha Amida shinshussa, samoin kuin buddhalaisuudessa buddhat yleensäkin, eivät ole jumalia, siinä mielessä että olisivat luoneet maailman ja olisivat kaikkivaltiaita. Buddhat kuitenkin edustavat buddhalaisen opin mukaan korkeinta olemassaolevaa tajuntaa maailmankaikkeudessa joten heidän yläpuolellaan ei ole mitään Jumalaa tai jumalia. Historiallisena Buddhana tunnetaan Gautana Buddha (Sakyamuni) Intiassa noin 500 vuotta ennen ajanlaskun alkua.

 

Resitointi

 

Shinshussa on kaksi suunnilleen yhtäsuurta itsenäistä uskontokuntaa, Otaniha, jonka päätemppeli on nimeltään Higashi-hongan-ji Kiotossa, ja sitten on Honganjiha, jonka päätemppeli on myös Kiotossa, ja on nimeltään Nishi-hongan-ji. Lisäksi pieniä uskontokuntia on muutama. Oppi molemmissa suurissa shinshun uskontokunnissa on sama, mutta seremoniat ovat hieman erilaiset. Tämä sivusto liittyy Nishihongan-jifn perinteeseen, joten seuraava lyhyt selitys on siltä pohjalta. Tekstin resitoinnissa olisi tarpeen äänite, nauha tai CD, ja niitä parhaiten Nishihongan-jifn kaupasta. Kätevintä olisi saada resitointi siirrettyä internetin kautta, mutta valitettavasti hyvää äänitettä ei vielä ole löytynyt.

   Alla olevassa taulukossa teksti on jaettu alkukielen neljän rivin ryhmiin. Syy on se, että ryhmän neljännen rivin loppu resitoidaan eri tavoin, niiden rivien viides ja kuudes tavu lausutaan laskevalla nuotilla mutta viimeinen (seitsemäs) tasaisena mutta pidennettynä. Tekstin loppuosassa riviltä hZendō dokumyo...h eteenpäin sävelkorkeus muuttuu ja resitoinnin äänenvoimakkuus nousee. Tällä korostetaan Zendōn ja sitä seuraavien patriarkkojen opetuksen erityistä tärkeyttä. Resitoinnissa on tasainen rytmi, jonka ylläpitäminen on tärkeää.

  Seremoniakirjassa [2] äänenkorkeuden muutokset on esitetty tekstin sivulla olevilla viivamerkeillä. Ääntämys on merkitty hiragana-kirjaimin kiinalaisten kirjoitusmerkkien viereen. Resitointia on kahta lajia, ns. arkityyli ja juhlatyyli. Viimemainuttu eroaa vasta hZendo dokumyō...h -riviltä alkaen, ja siten että tekstin vasemmalla puolen seremoniakirjassa on kullekin tavulle oma ääntämysmerkki. Sävelkulku on varsin mutkikas.

 

Kirjallisuutta

 

1. Inagaki H., The Way of Nembutsu-Faith, a Commentary on Shinranfs Shoshinge, for Horai Association by Nagata Bunshodo (Publishers), Kyoto, 1996  (ISBN4-8162-5931-7 C0015)

 

2. Jōdo Shinshu Seiten Gongyōshū (Jōdo shinshūn pyhien tekstien rituaalikokoelma), Jodo Shinshū Honganji Sect, Committee for Promotion of Religious Studies, Honganji Publishing, Nishihonganji Temple, Shimogyo, Kyoto, 1965

 

3. The Shōshin Ge ³^˜ó, Trans. D. Fugen, 4th. Ed., Ryukoku University, Kyoto, 1966

 

 


 

 

Ÿd–½–³—Êšæ”@˜Ò

Kimyo Muryōju Nyorai

Otan turvakseni Äärettömän elämän Buddhan,

I take refuge in the Tathagata of Infinite Life

“ìÙ•s‰ÂŽv‹cŒõ

Namo Fukashigikō

turvaudun Äärettömän valon Buddhaan.

I take refuge in the Buddha of Inconceivable Light

–@åU•ìŽFˆöˆÊŽž

Hōzō Bosatsu inni ji

Dharmakara vielä bodhisattvana ollessaan@

Dharmakara, at the outset of his career as a Bodhisattva

Ý¢Ž©Ý‰¤˜ÅŠ

Zai Sejizaiō Bussho

Buddha Lokeśvararājan luona

Was in the presence of the Buddha Lokesvararaja, the Enlightened One..

 

 

 

 

ˆöæNŒ©”˜ÅŸÄ“y@

Token shobutsu jōdo in

selvitti kuinka ovat syntyneet buddhien puhtaat maat

He saw the pure lands of many Buddhas, observed how they had been established

š “yl“V”V‘Pœ¦

Kokudo ninden shi zenmaku

sekä hyvyyden ja pahuuden [määrän] ihmisten ja jumalten maissa.

And examined everything, good and evil, about the lands of humans and devas inhabiting them.

Œš—§–³ãŽêŸŠè

Konryū mujō shushō gan

Hän sitten julisti ylittämättömät ja mahtavat valat

He then brought forth the unsurpassed and most excellent Vows

’´á¢Šó—L‘åO¾

Chōhotsu keu daiguzei

Tuoden julki harvinaiset ja suuret valat

The Great Vows, immeasurable in scope and depth, which the world had never known.

 

 

 

 

ŒÜ…ŽvˆÒ”VŽó

Gokō shiyui shi shoju

Pohdittuaan viiden iäisyyden ajan hän valitsi parhaat niistä

Dharmakara chose and cherished his Vows after contemplation for five kalpas

d¾–¼ãߕ·\•û

Jū sei myōshō mon jippō

Hän myös vannoi nimensä tulevan kuulluksi kaikissa maailmoissa;

He further vowed that his Name would be heard throughout the ten quarters

••ú–³—Ê–³ç²Œõ

Fu hō muryō muhen kō

Kaikkialle hän säteilee ääretöntä ja rajatonta valoa,

Amida sends forth universally the immeasurable and boundless Light,

–³âG–³›”Œõ‰Š‰¤

Muge mutai kōennō

estymätöntä, ylivertaista ylhäisen liekin loistoa,

The unimpeded, incomparable and majestically flaming Light

 

 

 

 

´ŸÄŸcŠì’qŒdŒõ

Shōjō kangi chie kō

puhdistavaa ilon ja viisauden valoa,

The pure Light, the Light of Joy, the Light of wisdom

•sÐ“ïŽv–³âiŒõ

Fudan nanji mushō kō

loputonta, käsittämätöntä ja sanoinkuvaamatonta valoa,

The unceasing, inconceivable and ineffable Light,

’´“úŒŽŒõÆo™‹

Chōnichigakkō shō jinsetsu

aurinkoa ja kuuta kirkkaampaa, sekä mittaamattomat maailmat valaisevaa.

@@And the Light outshining the sun and the moon; with these Lights he illumines the innumeasurable worlds.

ˆêØŒQ¶–ÖŒõÆ@

Issai gunjō mu kōshō

Se valo lankeaa kaikkien elävien olentojen ylle

All sentient beings are shone upon by his Light

 

 

 

 

–{Šè–¼åj³’è‹Æ

Hongan myōgō shōjōgō

Perusvalan mukaan Nimen (Nembutsun) resitointi

The Name promised in the Primal Vow is the Act of Right Assurance

ŽŠSMžÙŠèਈö

Shishin shingyō gan niin

vilpittömän mielen ja tyynen uskon valan mukaisesti johtaa syntymään (puhtaassa maassa),

The Vow of Sincere Mind and Joyful Faith provides the cause of our Birth

¬“™æS暑埸žÏ

Jō tōgaku shō dainehan

sekä lähes Buddhan tilan saavuttamiseen ja täydelliseen valaistumiseen.

To attain the state next to the Buddha and realize Great Nirvana

•KŽŠ–Å“xŠè¬A

Hisshi metsudo gan jōju

Valan ansiosta saavuttaa varmasti nirvanan.

Is due to the fulfillment of the Vow which assures our unfailing attainment of Nirvana.

 

 

 

 

”@˜ÒŠˆÈ‹»o¢

Nyorai shoi kōshusse

Syy Buddhan ilmaantumiseen maailmassa

The reason for the Buddha's appearance in the world

—Bàœ\‘É–{ŠèŠC

Yui setsu Mida hongan kai

on julistaa valtamerenlaajuista Amidan perusvalaa.

Is, above all, to expound the Primal Vow of Amida, wide and deep as the ocean.

ŒÜ‘÷œ¦ŽžŒQ¶ŠC

Gojoku akuji gunjō kai

Viidenlaisen rappion ja pahuuden aikakautena kaikkien olentojen

All beings in the evil age of the five defilements

œäM”@˜Ò”@›‰Œ¾

 Ō shin nyorai nyojitsu gon

tulisi uskoa Buddhan sanojen totuuteen.

Should believe in the truth of the Buddha's words

 

 

 

 

”\ᢈê”OŠìˆ¤S

Nō hotsu ichinen kiai shin

Jos yksikin ilon ja kiitollisuuden ajatus herää mielessä

If the single thought of Joy and Gratitude is awakened in us

•sÐ”Ïœ»“¾Ÿ¸žÏ

Fudan bonnō toku nehan

niin kokee nirvanan vaikka vielä on sokeitten intohimojen vallassa.

We shall realize Nirvana without severing our blind passions

–}¹‹tæŽêŽ‰ô“ü

Bon shō gyaku hō sai enyū

Kun tavallinen kansa, tietäjät sekä ne, jotka ovat tehneet pahimmat rikkomukset ja solvanneet Buddhan oppia kääntyvät ja astuvat Amidan perusvalan yhteyteen

When ordinary people and sages as well as those who commit the gravest offenses and abusers of the Dharma are taken into the Vow,

”@O…“üŠCˆê–¡

Nyo shusui nyū kai ichimi

Niin he kaikki tulevat samanlaisiksi hengellisiltä saavutuksiltaan kuten kaikki joet tulevat samanmakuisiksi laskettuaan mereen.

They become one in spiritual attainment, just as many rivers become of one taste upon entering the sea.

 

 

 

 

ŽæSŒõíÆŒì

Sesshu shinkō jō shōgo

Suojellen loistaa Amidan myötätunnon valo yllemme

The Light of All-embracing Compassion always illumines and protects us;

›ß”\嫔j–³–¾ˆÅ

I nō sui ha mumyō an

ja on jo tuhonnut henkisen pimeyden.

The darkness of ignorance has already been destroyed by it

æÈ¤áёž”V‰_–¶

Tonnai shinzō shi unmu

Vaan vieläkin halun, suuttumuksen ja vihan pilvet

But still the clouds and mists of greed, desire, anger and enmity

í•¢áÁ›‰MS“V

Jō fu shinjitsu shinjin ten

jatkuvasti peittävät toden uskon taivaan.

Continually cover the sky of True Faith;

 

 

 

 

栔@“úŒõ•¢‰_–¶

Hi nyo nikkō fu unmu

Niin myös aurinko peittyy pilviin ja sumuihin

Yet, just as the sunlight is obstructed by clouds or mists

‰_–¶”V‰º–¾–³ˆÅ

Unmu shi ge myō mu an

Mutta niiden alla on valoa eikä pimeyttä.

Below them it is light and there is no darkness.

ŠlMŒ©Œh‘åŒcŠì

Gyaku shin ken kyō daikyōki

Kun saavuttaa uskon, niin ymmärtää Buddhan opin ja kunnioittaa sitä, ja saavuttaa suuren ilon

When we receive Faith, regard and revere the Dharma, and attain Great Joy

‘¦‰¡’´BŒÜœ¦Žï

Soku ō chōzetsu goakushu

ja heti ylittää viidenlajiset pahuuden maailmat.

We immediately transcend the five evil realms.

 

 

 

 

ˆêØ‘Pœ¦–}•vl

Issai zenmaku bonbunin

Kun tavallinen kansa, hyvät ja pahat,

If ordinary people, whether good or evil

•·M”@˜ÒO¾Šè

Mon shin nyorai guzeigan

kuulevat Buddhan oppia ja luottavat Amidan perusvalaan

Hear the Dharma and trust Amida's Universal Vow

˜ÅŒ¾œA‘叟‰ðŽÒ

Butsu gon kōdai shōge sha

niin Śakyamuni Buddha ylistää heidän laajaa ja syvää ymmärrystään

Shakyamuni praises them as 'men of great and superior understanding

¥l–¼•ª‘É—˜‰Ø

Ze nin myō fundarike

sanoen heitä valkoisiksi lootuskukiksi.

Such people are called 'white lotus-flowers'

 

 

 

 

œ\‘ɘŖ{Šè”O˜Å

Mida butsu hongan nembutsu

Amidan perusvalan nembutsu (Amidan nimen toistaminen) avulla

The Nembutsu promised in the Primal Vow of Amida Buddha

Ž×Œ©–œ¦O¶

Jaken kyōman aku shujō

on väärien näkökantojen pahoille ja ylimielisille ihmisille vaikeaa,

Is difficult for evil people who have wrong views and are arrogant

MžÙŽóŽrˆÈ“ï

Shingyō juji jin ni nan

[vaikeaa on heidän] saavuttaa ja ylläpitää uskoa,

To receive and retain with Joyful Faith

“ï’†”V“ï–³‰ßŽz

Nan chū shi nan mu ka shi

Se on vaikeampaa kuin mikään muu.

Of all difficulties nothing is more difficult than that

 

 

 

 

ˆó“x¼“V”V˜_‰Æ @

Indo saiten shi ronge

Pyhien tekstien kirjoittajat Intiassa, lännen taivaan alla,

The discourse-writers of India, the land in the west,

’†‰Ä“úˆæ”V‚‘m@

Chūka jichiiki shi kōsō

ja jalot mestarit keskustan valtakunnassa ja nousevan auringon maassa

and noble masters of China and Japan

èû‘吹‹»¢³ˆÓ

Ken daishō kōse shōi

toivat julki Suuren Tietäjän (Śakyamuni Buddhan) ilmestymisen toden tarkoituksen,

Revealed the true purpose of the Great Sage's appearance

–¾”@˜Ò–{¾œä‹@

Myō nyorai honzei ō ki

osoittaen, että Amidan perusvala on vastaus ihmisten tarpeisiin.

@And clarified that Amida's Primal Vow responds to our need.

 

 

 

 

ç׉ޔ@˜Òž¿‰¾ŽR

Shaka nyorai Ryōgasen

Śākyamuni Buddha Lankan vuorella

Shakyamuni, the Tathagata, while dwelling on Mount Lanka,

ਏO–½“ì“VŽ±

I shū gōmyō Nantenjiku

Ennusti suurelle joukolle, että etelä-Intiassa

@Prophesied to the assembly of monks that in Southern India

—´Ž÷‘åŽmo‰—¢

Ryūju daishi shutto se

Nāgārjuna, suuri olento, ilmaantuu maailmaan

A Great Being named Nagarjuna would appear in the world

Ž»”\””j—L–³Œ©

Shitsu no zaiha umu ken

ja täysin murskaa holemisenh ja holemassaolemattomuudenh näkökannat.

And destroy all the wrong views on 'existence' and 'non-existence'.

 

 

 

 

éà‘嘩–³ã–@

Senzetsu daijō mujō hō

Hän opettaa mahayanan korkeinta oppia

Proclaiming the unsurpassed teaching of Mahayana;

暟cŠì’n¶ˆÀžÙ

Sho kangiji sho Anraku

Saavuttaen ilon asteen hän syntyy tyyneyden ja ilon maahan,

He would reach the Stage of Joy and attain birth in the Land of Peace and Bliss.

èûŽ¦“ïs—¤˜H‹ê

Kenji nangyō rokuro ku

esittää, että vaikeat harjoitukset ovat vaivalloisia, kuten vaellus maan pinnalla

He taught that the difficult practices are toilsome like traveling by land,

MžÙˆÕs…“¹žÙ

Shingyō igyō shidō raku

ja kehoittaa luottamaan helpon harjoituksen (jota shinshu opettaa) miellyttävyyteen, joka on kuin purjehdus vettä myöten.

And urged us to believe that the Easy Practice is pleasant like sailing on water.

 

 

 

 

‰¯”Oœ\‘ɘŖ{Šè

Okunen Midabutsu Hongan

Kun pysyvä usko Buddha Amidan perusvalaan herää

When a thought of mindfulness of Amida's Primal Vow arises,

Ž©‘R‘¦Žž“ü•K’è

Jinen sokuji nyū hitsujō

Niin sillä hetkellä luonnostaan astuu varmuuden tilaan.

At that instant we spontaneously enter the Stage of Assurance.

—B”\íâi”@˜Òåj

Yui nō jō shō nyorai go

Toistaen vain Buddhan nimeä

Always reciting only the@Name of the Tathagata,

œä•ñ‘å”ߍO¾‰¶

Ō hō daihi Guzei on

kiitollisuudesta suurta myötätunnon valaa kohtaan, (sanoi Nāgārjuna).

We should seek to repay our indebtedness to his Great Compassion.

 

 

 

 

“Ve•ìŽF‘¢˜_à

Tenjin bosatsu zō ron setsu

Bodhisattva Vasubandhu selityskirjoitusta kirjoittaessaan esitti

The Bodhisattva Vasubandhu composed a discourse, in which he professed

Ÿd–½–³âGŒõ”@˜Ò

Kimyō Mugekō nyorai

itse turvautuvansa estymättömän valon Buddhaan.

That he took refuge in the Tathagata of Unhindered Light;

ˆËC‘½—…èûáÁ›‰

E shutara ken shinjitsu

Sutrista hän toi esille todellisten hyveitten luonteen

In accordance with the sutras he expounded the true merits,

Œõ葉¡’´‘吾Šè

Kōsen ōchō Daiseigan

Ja valaisi poikittaisen transkendenttiseen siirtymisen suuren valan

And clarified that the Great Vow enables us to leap over Samsara crosswise.

 

 

 

 

œA—R–{Šè—͉ôŒü

Kō yu Honganriki ekō

Laajan perusvalan ansioitten siirron

He revealed One Mind in order to emancipate multitudes of beings

ਓxŒQ¶²ˆêS

I do gunjō shō Isshin

ansiosta suurten joukkojen pelastamiseksi hän kehitti itsessään ykseytyneen mielen

Through Amida's transference of merits by the Power of his Primal Vow.

Ÿd“üŒ÷“¿‘囏ŠC

Kinyū kudoku daihōkai

Kun astuu hengellisten ansioitten suurten aarteitten valtamereen,

Upon entering the Great Treasure-Ocean of Merits,

 

•KŠl“ü‘å˜ðOÉ

Hitsu gyaku nyū daieshu shu

niin esteittä liittyy puhtaaseen maahan syntyvien suureen joukkoon.

We will unfailingly join the Great Assemblage.

 

 

 

 

“¾ŽŠ˜@‰ØåU¢ŠE

Toku shi Rengezō sekai

Kun saavuttaa lootusten maailman

Upon reaching the World of Lotus-store,

‘¦æšáÁ”@–@«g

Soku shō Shinnyo Hōsshōjin

valaistuu heti äärimmäisen todellisuuden buddha-luontoon,

We will realize True Suchness and attain Dharma- body.

—V”Ïœ»—ÑŒ»_’Ê

Yū bonnō rin gen jinzū

vaeltaen leikkien pahojen intohimojen metsissä ylimaallisin voimin

Then, playing in the forests of evil passions, we will display supernatural powers;

“ü¶Ž€‰€Ž¦œä‰»

Nyū shōji on ji ōge

astuneena elämän ja kuoleman puutarhaan monin hahmoin.  (Sanoi Vasubandhu)

Entering Samsaric states, we will manifest accommodative and transformed bodies to save beings.

 

 

 

 

–{Žt“Üêa—À“VŽq

Honshi Donran Ryō tenshi

Kuningas Liang kunnioitti mestari Donrania (Tfan-luan).

Master T'an-luan was venerated by the King of Liang

íŒüêa™|•ìŽFâX

Jō kō Ransho bosatsu rai

Häneen suuntaansa kääntyen kuningas palvoi häntä bodhisattvana.

Facing toward his place, the king worshiped him as a Bodhisattva.

ŽOåU—¬ŽxŽöŸÄ‹³

Sanzō Rushi ju jōkyō

Kun Bodhiruci, Tripitakan (kaanonisten kirjoitusten) mestari, antoi Donranille Puhtaan maan kirjoituksen

When Bodhiruci, the Tripitaka master, gave him a Pure Land scripture

•°à–åãSŸdžÙ–M

Bonjō sengyō ki Rakuhō

Niin hän poltti taolaiset tekstit ja turvautui Ilon maahan.

T'an-luan burned his Taoist texts and took refuge in the Land of Bliss.

 

 

 

 

“Ve•ìŽF˜_’‰ð

Tenjin bosatsu ron chūge

Hän kirjoitti kommentaarin bodhisattva Vasubandhun kirjoitukseen selittäen siinä

He wrote a commentary on the Bodhisattva Vasubandhu's discourse, explaining in it

•ñ“yˆö‰Êèû¾Šè

Hōdo inga ken Seigan

että syntymä puhtaassa maassa on seurausta Amidan vannomista valoista,

Both the cause and the effect of our birth in the Land of Recompense come from Amida's Vows;

‰ŠÒ‰ôŒü—R‘¼—Í

Ōgen ekō yu Tariki

Paluu tähän maailmaan johtuu Amidan voimasta tuolta puolen

The karmic energy for our birth and returning to this world originates from the Other-Power.

³’è”Vˆö—BMS

Shōjō shi in yui Shinjin

ja varma syntymä Puhtaassa maassa johtuu shinjinfin oikean uskon saavuttamisesta. (shinjin= Puhtaan maan polun hvalaistuminenh ja lopullinen vapautuminen elämän ja kuoleman kierrosta)

The cause of attaining the Stage of Right Assurance is Faith alone.

 

 

 

 

˜fõ–}•vMSá¢

Wakuzen bonbu Shinjin potsu

Kun usko herää harhaisten ja mieleltään likaisten tavallisten ihmisten mielissä

When Faith is awakened in the minds of deluded and defiled ordinary people,

暒m¶Ž€‘¦Ÿ¸žÏ

Shōchi shōji soku Nehan

Niin he tajuavat, että elämän ja kuoleman kierto on nirvana

They are made aware that birth-and-death is Nirvana.

•KŽŠ–³—ÊŒõ–¾“y

Hitsu shi Muryō Kōmyō do

ja he varmasti saavuttavat äärettömän valon maan

After they unfailingly reach the Land of Infinite Light

”—LO¶ŠF•‰»

Shou shujō kai fu ke

ja sitten pelastavat eläviä olentoja kaikkialla  (sanoi Donran)

They will save sentient beings everywhere, so says T'an-luan.

 

 

 

 

“¹ã^Œˆ¹“¹“ïæš

Dōshaku ketsu shōdō nan shō

Mestari Dōshaku (Tao-chfo) päätteli, että valaistuminen on vaikeaa tietäjien polkua seuraten

Master Tao-ch'o determined that by the Path of Sages Bodhi is difficult to attain

—B–¾ŸÄ“y‰Â’Ê“ü

Yui myō Jōdo ka tsūnyū

ja selkeästi esitti Puhtaan maan polun ainoaksi tieksi,

And clearly presented the Pure Land Path as the only way of salvation.

äݑPŽ©—ÍæȋΏC

Manzen jiriki hen gonshu

Hän puhui vähätellen monien hyvien tekojen tekemisestä omin voimin.

He disparaged practicing thousands of acts of merits with self-power

š¢ŸÞ“¿åj™®›“âi

Enman tokugō kan sen shō

ja kehoitti vain resitoimaan Täydellisten hyveitten (Amidan) nimeä.

And urged us to recite exclusively the Name of perfect virtues

 

 

 

 

ŽO•sŽOMæqœ¾œç

Sanpu sanshin ke ongon

Hän harkiten varoitti epäpuhtaan uskon kolmesta lajista ja kehoitti ylläpitämään puhtaan uskon kolmea lajia.

He kindly cautioned against imperfect faith, which has three aspects

‘œ–––@–Å“¯”߈ø

Zō matsu hōmetsu dō hiin

Myötätuntoisesti hän johti ihmisiä opin ulkokultaisuuden, rappion ja katoamisen aikoina.

He compassionately guided those of the ages of Semblance Dharma, Decadent
Dharma and Extinct Dharma alike.

ˆê¶‘¢œ¦’lO¾

Isshō zōaku chi Guzei

[Vaikka takana on] eliniän pahat teot [niin] perusvalan kohtaamalla 

Whatever evils we may commit throughout our lives, if we encounter the Universal Vow,

ŽŠˆÀ—{ŠE暖­‰Ê

Shi Annyōgai shō myōka

silti saavuttaa tyyneyden ja rauhan maan ja kokee valaistumisen  (sanoi Dōshaku)

We shall reach the Land of Peace and Provision and realize the Supreme Fruition.

 

 

 

 

‘P“±àՖ¾˜Å³ˆÓ

Zendō doku myō Bus-shōi

Vain Zendō (Shan-tao) osasi selittää Buddha Sakyamunifn [opetuksen] toden tarkoituksen

Shan-tao alone clarified the true intent of the Buddha Sakyamuni

áàˆ£’èŽUäo‹tœ¦

Kōai jōsan yo gyakuaku

Myötätunnosta niitä kohtaan, jotka elävät hyvää elämää meditoiden tai hyveellisesti toimien, ja [myös] niitä kohtaan joiden teot ovat kauttaaltaan pahoja

Out of compassion for those who practice meditative or non-meditative good
as well as those who commit the five gravest offenses and the ten transgressions,

Œõ–¾–¼åjèûˆö‰

Kōmyō Myōgō ken innen

hän toi ilmi että [Buddha Amidan] valo ja nimi ovat syy ja ehto syntymälle Puhtaassa maassa.

He clarified that the Light and the Name are the cause and condition for birth in the Pure Land.

ŠJ“ü–{Šè‘å’qŠC

Kainyū Hongan daichikai

ja ohjasi heidät perusvalan suuren viisauden valtamereen. 

When aspirants are led into the Sea of Great Wisdom of the Primal Vow,

 

 

 

 

sŽÒ³Žó‹à„S

Gyōja shōju Kongōshin

Kun [Puhtaan maan] polun kulkija saavuttaa timanlujan luottamuksen [Amidan voimaan]

They are endowed with Faith, indestructible as diamond;

ŒcŠìˆê”O‘ŠœäŒã

Kyōki ichinen sōō go

[hän] yhdellä ilon kosketuksella saa yhteyden Amidaan

After attaining a single thought of Joy of oneness with Amida,

äoèè’ñ“™ŠlŽO”E

Yo Idai tō gyaku sannin

Ja saavuttaa kolme oivallusta kuten Vaidehi (Äärettömän elämän Buddhan meditaation sutran mukaan)

They obtain the three insights, as did Vaidehi,

‘¦æš–@«”VížÙ

Soku shō Hosshō shi jōraku

Ja kokee Dharma-luonnon (Buddhan opin) ikuisen ilon. (opetti Zendō)

And will realize the Eternal Bliss of Dharma-nature.

 

 

 

 

Œ¹MœAŠJˆê‘㋳

Genshin kōkai ichidaikyō

Genshin julisti laajalti [Śakyamuni] Buddhan kaikkia opetuksia

Genshin widely expounded the Buddha's lifetime teachings;

•ÎŸdˆÀ—{™®ˆêØ

Hen ki Annyō kan issai

[mutta] hän turvautui vain Tyynen rauhan maahan ja suositteli sitä kaikille.

While he devoutly sought refuge in the Land of Peace and Provision, he urged all to follow him.

›“趎·S”»ó[

Sen zō shūshin han senjin

Hän osoitti selvästi eron syvän uskon nembutsun harjoituksen ja hyvien tekojen tekijän pinnallisen uskon välillä.

He distinguished between deep faith in practicing the Nembutsu exclusively and shallow faith in doing miscellaneous acts of merits,

•ñ‰»“ñ“y³™ž—§

Hōke nido shō benryū

ja sen kuinka ero uskossa johtaa joko Puhtaaseen maahan tai Rajamaahan (Puhtaan maan huonompi alue). 

And so clarified the different states of attainment: birth in the Land of Recompense and birth in the Transformed Land.

 

 

 

 

‹Édœ¦l—Bâi˜Å

Gokujū akunin yui shō Butsu

Niitten, joilla on äärimmäisen huono karma, tulisi vain resitoida Amidan nimeä.

Those with extremely heavy evil karma should only recite Amida's Name.

‰ä–’Ý”ޝŽæ’†

Ga yaku zai hi sesshu chū

Vaikka itse olen Amidan valon suojaama

Although I, too, am in his embracing Light,

”Ïœ»áŠá嫕sŒ©

Bonnō shō gen sui fu ken

niin pahat intohimoni estävät minua näkemästä sitä..

My evil passions hinder me from perceiving it,

‘å”ß–³Œ‘íÆ‰ä

Daihi muken jō shō ga

Vaan silti Amidan suuren myötätunnon valo loistaa ylleni lakkaamatta.

But his Light of Great Compassion never ceases to shine on me untiringly.

 

 

 

 

–{ŽtŒ¹‹ó–¾˜Å‹³

Honshi Genkū myō bukkyō

Hōnen, oppisuuntamme mestari, valaisi meille buddhalaisuuden opin,

Honen, the master of our school, was well-versed in Buddhism;

—÷œ¼‘Pœ¦–}•vl

Renmin zenmaku bonbunin

myötätunnosta hyviä ja pahoja kohtaan,

He was compassionately mindful of both good and wicked ordinary people.

áÁ@‹³æš‹»•ÐB

Shinshū kyō shō kō henshū

ja aloittaen toden uskon opetuksen Japanin kaukaisilla saarilla

Disseminating the teaching of the True Way throughout Japan

‘I¢–{ŠèOœ¦¢

Senjaku Hongan gu akuse

hän levitti valittua perusvalaa tässä pahassa maailmassa.

He spread the selected Primal Vow in this evil world.

 

 

 

 

ŠÒ˜Ò¶Ž€—Öçz‰Æ

Genrai shōji rinden ge

Kiertomme elämän ja kuoleman taloissa

Transmigration in the house of Samsara

ŒˆˆÈ‹^îਏŠŽ~

Ketsu i gijō i shoshi

Johtuu varmasti epäilyksestä

Is definitely caused by the fault of doubt;

‘¬“üŽâÃ–³à¨žÙ

Soku nyū jakujō mui raku

Nopea pääsy Puhtaaseen maahan

Quick entry into the Capital of Uncreated Tranquility

•KˆÈMSਔ\“ü

Hitsu i Shinjin i nōnyū

On varmasti uskon ansiota. (sanoi Genkū)

Is necessarily realized by Faith.

 

 

 

 

OãS‘åŽm@Žt“™

Gukyō daiji shūshi tō

Tämän koulukunnan suuret mestarit, jotka levittivät Puhtaan maan sutrien opetusta

The bodhisattvas and masters of this school who spread the teaching of the Pure Land sutras

màZ–³ç²‹É‘÷œ¦

Jōsai@muhen gokujoku aku

ovat pelastaneet lukemattomia täysin pahoja ihmisiä.

Have saved innumerable beings, totally defiled and evil

“¹‘­ŽžO‹¤“¯S

Dōzoku jishū gu dōshin

Nykyisten aikojen ihmisten, pappien ja maallikoiden, tulisi  kaikkien

People of the present age, both priests and laymen, should with one accord

—B‰ÂMŽz‚‘mà

Yui ka shin shi kōsō setsu

vain uskoa näitten suurten mestarien opetukseen.

Only accept in faith the teachings of those virtuous masters.

@---

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

naa mu aa mi dan bu

Namu Amida Bu

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

naa mu aa mi dan bu

Namu Amida Bu

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

naa mu aa mi dan bu

Namu Amida Bu

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

naa mu aa mi dan bu

Namu Amida Bu

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

naa mu aa mi dan bu

Namu Amida Bu

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

naa mu aa mi dan bu

Namu Amida Bu

“ì

Naa

Naa

 

@@@@

@@@@@@@@