Make your own free website on Tripod.com
 

Shinshū: kysymyksiä ja vastauksia

 

Kysymys

Vastaus

Lisätietoja

Buddhalaisuuden perustaja Gautama Buddha (Śakyamuni) asui Intiassa. Missä asui shinshu-buddhalaisuu-

den buddha Amida?

Buddha Amida ei ole koskaan ollut historiallinen henkilö, kuten eivät muutkaan muutkaan buddhat, Gautamaa lukuunottamatta. He eivät ole olleet ihmisiä, joiden tiedetään asuneen jossain maapallolla.

Mahayana-buddhalaisuudessa on suuri määrä buddhia, joilla kullakin on jokin erityinen toiminta-alue tai viisaus. Länsimaissa vähemmän tunnetuista, mutta keskeisistä buddhista mainittakoon shingon-buddhalaisuuden Dainichi, (sanskritiksi Mahāvairocana), joka on maailmankaikkeuden  todellisuuden vertauskuva.

Seurataanko shinshussa Gautama Buddhan opetuksia?

Kaikki buddhalaisuskonnot hyväksyvät Gautama Buddhan opetukset, mutta opin ja opetuksen laajuuden takia ovat valinneet siitä vain osia kunkin uskontokunnan käyttöön niitten uskontokuntien omiksi pyhiksi kirjoituksiksi. Keskeiset kanoniset tekstit ovat kolme puhtaan maan sutraa, nimittäin Äärettömän elämän buddhan sutra (Daimuryōjukyō), Amida-sutra (Amida-kyō) ja Meditaatiosutra (Kanmuryōjubutsukyō).

Buddhalaisten pyhien kirjoitusten kokoelmat ovat laajat. Japanissa seurataan Kiinan tripitakaa eli Kiinan kaanonia. Kiinan tripitaka on julkaistu useita kertoja Kiinan tfang-dynastian ajoilta lähtien. Viimeisin niistä on vuosina 1924-1929 Japanissa toimitettu Taishō Shinshu Daizōkyō, jossa on 55 osaa, ja liiteteoksia vuoteen 1934 asti, kaikkiaan 100 osaa. Teoksen kieli on klassinen kiina, sellaisena kuin sitä buddhalaisissa kirjoituksissa käytetään. Taishō Shinshū Daizōkyō sisältää tuhansia kirjoituksia, joista jotkut useina versioina. Sanotaan, että tekstiä on noin 120 kertaa sen mitä kristittyjen Raamatussa on.

Miksi mitään buddhia pitäisi palvoa? Eikö riitä, että seuraa Gautama Buddhan opetuksia?

Buddhalaisuuden päämäärä on valaistumisen eli buddha-tilan saavuttaminen. Se on ylivertainen tajunnan ja olemisen tila, eikä onnistu ilman erityisiä menetelmiä. Jo varhain muodostui erilaisia harjoituksen perinteitä, joista tässä mainittakoon meditatiivisen harjoituksen sekä palvonnan linjat. Meditatiivisistä harjoituksista tunnetuimpia ovat zen ja Tiibetin buddhalaisuuden monimutkaiset visualisointimeditaatiot. Shinshu kuuluu palvonnan linjaan.

 

Mikä on nembutsu?

Yleisesti nembutsu tarkoittaa buddha-meditaatiota. Puhtaan maan buddhalaisuskonnoissa se tarkoittaa buddha Amidan nimen toistamista lauseella Namu Amidabutsu, joka tarkoittaa hkunnioitus buddha Amidalleh. Siitä on muotoutunut merkitys hturvaudun buddha Amidaanh.

Namu Amidabutsu kiinalaisin kirjainmerkein on seuraava:

“μ–³ˆ’–ν‘Ι˜Ε

Entä mitä on puhtaan maan buddhalaisuus?

Puhtaan maan buddhalaisuus on palvonnallisen buddhalaisuuden linja, joka alkoi jo hyvin varhain buddhalaisuuden historiassa, ja oppisuunnan pyhiä tekstejä alettiin julkaista kiinaksi käännettyinä jo noin vuodesta 150 lähtien. Intian kuuluisa buddhalainen opettaja Nāgārjuna, joka vuoden 200 aikoihin ja jota pidetään htoisena buddhanah ja kahdeksan mahayana-koulukunnan perustajana, osoitti ensimmäisenä buddha Amidan palvonnan edut hhelppona tienäh. Niinpä hän on ensimmäinen Shinshun seitsemästä patriarkasta.

 

Mikä oli Shinranin panos buddhalaisuuden ymmärtämisessä?

Honenfin (1133-1212) oppilas, Shinran (1173-1262), otti ratkaisevan askeleen pitemmälle. Hän ymmärsi, että buddha Amida on jo saavuttanut valaistumisen kaikkien elävien olentojen hyödyksi. Maailma on jo Amidan valon alaisena. Tarvitsee vain ymmärtää asia ja hyväksyä shinjin, todellinen luottamus ja usko, jonka Shinran sanoo olevan hvirtaanastuneenh tila, ts. tärkeydeltään ratkaiseva askel buddhalaisuuden polulla. Shinranin hhelppo tieh, Jodo Shinshu-uskonto, tuli vähitellen tavattoman suosituksi, ja se on nykyään maan suurin buddhalainen organisaatio. Shinranin oivallus on, että asia on kyllä mainittu Daimuryōjukyō-sutrassa, mutta asian tärkeys on jäänyt muilta opettajilta huomaamatta.

Shinranieκaj1173-1262

Mikä on Hongwanjiha?

Jodo Shinshun kaksi ylivoimaisesti suurinta itsenäistä organisaatiota ovat hongwanjiha ja ōtaniha. Tässä ha on japania, ja tarkoittaa lahkoa. Termi ei ole kovin hyvä koska länsimaisissa uskonnoissa ei uskonnon suurinta ryhmää sanota lahkoksi, vaan lahkot ovat pääuskonnosta eriytyneitä, ja tavallisesti paljon pienempiä. Hongwanjiha kirjoitetaan usein nykyiseen tapaan honganjiha. Honganjiha on hieman suurempi. Se on Nishihonganji-temppelin johtama organisaatio, johon kuuluu 10464 alatemppeliä ja 6,9 miljoonaa jäsentä (hseurakuntalaistah).

Ōtaniha on Higashihonganji-temppelin johtama organisaatio. Siihen kuuluu 8838 alatemppeliä ja 5,5 miljoonaa jäsentä. Uskonto sinänsä on sama molemmissa. Molemmat mainitut temppelit ovat Kiotossa parin kilometrin etäisyydellä toisistaan. Jōdo Shinshufssa on kaikkiaan kymmenen itsenäistä lahkoa, muut kahdeksan ovat pieniä, jäsenten lukumäärät ovat 4000-200000 alueella.

 

Pitääkö osata japania, jotta voi tutustua shin-buddhalaisuuteen?

Ei. Kaikki keskeiset tekstit, tai ainakin olennainen osa niistä, on käännetty englanniksi viime vuosina.

 

Onko shinshuta Japanin ulkopuolella?

Eniten USA:ssa, japanilaisten siirtolaisten aikoinaan sinne viemänä. Samoin on asia Brasilian kohdalla. Euroopassa toiminta on pienimuotoista.

USAn shinshun organisaatio on BCA (Buddhist Churches of America). Hawaijilla on kuitenkin erillinen organisaatio.

Mikä on tariki?

Tariki on tärkeä käsite shinshussa. Sananmukaiseti sen merkitys on htoinen voimah, ja se tarkoittaa shinshussa erityisesti buddha Amidan voimaa vastakohtana shinshun harjoittajan omalle voimalle. Yleensä buddhalaisuudessa ajatellaan, että buddhalaisten harjoitusten myötä henkilön hyvät ominaisuudet kehittyvät ja hän niin lähestyy valaistumisen tilaa. Shinshun perustaja Shinran esitti, että ihmiset ovat pahojen intohimojen vallassa, kauttaaltaan epärehellisiä ja vailla totuutta. Tavanomainen buddhalainen harjoitus kuten meditaatio ja rituaalit eivät heitä auta. Vain turvaamalla buddha Amidaan he voivat saavuttaa shinjinfin tilan ja siten vapautua maailmallisen olemassaolon kahleista.

 

Miten Shinshu muotoutui, keitä olivat patriarkat?

Buddhalaisuuden laajasta opetuksesta Shinran (1173-1262) muodosti Shinshun nojautuen samalla omiin saavutuksiinsa buddhalaisella polulla. Shinshussa Puhtaan maan polun ensimmäinen patriarkka oli intialainen Nāgārjuna, joka oli tutustunut Puhtaan maan sutra-teksteihin. Seuraavassa kolme mainitaan kolme seitesemästä patriarkasta ja heidän keskeinen sanomansa.

1. Nāgārjuna (Intia noin v. 200) – helppo tie pelastumiseen on turvautuminen Amida Buddhaan

3. Shan-tao (Kiina noin v. 650) – tärkeintä on turvautua Amida Buddhaan.

7. Hōnen (Japani noin v. 1200) – ainoa tie on turvautua Amida Buddhaan.

Kaikki seitsemän Shinshun patriarkkaa on esitelty tämän sivuston erillisessä taulukossa hPatriarkath.

Mikä on shinjin?

Shinjin on buddhan opetuksen oivaltaminen luottavin mielin, Nishihongwanjifn kustantama teos hJodo Shinshu, A Guideh määrittelee asiaa seuraavasti, s.86: h fVapautuminenf jodo shinshun merkityksessä tapahtuu nykyhetkessä. Siksi siitä sanotaan, että on ehdottomasti vakuuttunut syntymästään Puhtaassa maassa nykyisen elämän aikana. Se myös sisältää ajatuksen, ettei enää pala harhojen maailmaan, joten sitä luonnehditaan termillä fpalaamattomuuden tilaf, Tällaiset henkilöt, jotka ovat vakuuttuneita syntymästään Puhtaassa maassa elävät iloisina ja tyynin mielin ja kiitollisina tässä maailmassa. Kun aika tulee, he jättävät tämän maailman ja syntyvät äärimmäisen ilon Puhtaaseen maahan, jossa saavuttavat saman valaistumisen kuin buddha.    

MS@shinjin


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Back to Title Page.