Make your own free website on Tripod.com

 

Jōdo Shinshūn seitsemän patriarkkaa

Nimi
龍樹
天親
曇鸞
道綽
善導
源信
法然
Nimi japaniksi
Ryūju
Tenjin
Donran
Dōshaku
Zendō
Genshin
Hōnen
Nimi alkukielellä
Nāgārjuna
Vasubandhu
T’an-luan
Tao-ch’o
Shan-tao
Genshin
Hōnen
Tunnetuin tai tärkein kirjoitus Jōdo Shinshūn perinteessä.
Daśabhūmika-
Vibhāsā,
”Discourse on the Ten Stages”,
erityisesti Osa 9, “Easy practice

浄土論
Jōdo-ron
”The Discourse on the Pure Land”
(vain kiinankielinen käännös on säilynyt).
往生論註
Ōjō-ronchū
Commentary on Tenjin’s ”Discourse on the Pure Land”.
安楽集
Anraku-shū
”Collection of Passages Concerning Birth in Pure Land”.
往生禮讃
Ōjō-raisan
”Hymns of Praise Concerning Birth”
往生要集
Ōjō-yōshū
”The Collection of Essence Concerning Birth (in Amida’s Pure Land)
選擇本願念佛集
Senjaku-hongan-
nembutsu-shū
”Collection of Passages Concerning the Nembutsu of the Selected Original Vow”

Yllämainittujen tekstien alkuperäislähde Taisho-tripitakassa

TT. 26,
No. 1521
TT. 26.,
No. 671
TT. 40, No. 1819
TT. 47,
No. 1958
TT. 47,
No. 1980
TT. 84,
No. 2682
TT. 83, No. 2608
Elinaika
Intia noin
v. 200.
Intia, noin
v. 300-400
Kiina v. 476-542
Kiina
v. 562-645
Kiina
v. 613-681
Japani
v. 942-1017
Japani
v. 1133-1212
Paluu etusivulle