Make your own free website on Tripod.com

 

Jūseige, valojen vahvennussäkeet

© Ryukoku University, Translation Center,

Kyoto 600, Japan

 

 

 

 

 

Esittely

 

Jūseige on yksi Jodo Shinshun monista keskeisistä rituaaliteksteistä, ja niistä lyhin. Teksti on Daimuryōjukyō-sutrasta (Äärettömän elämän sutra), josta myös käytetään nimeä Daikyō eli Suuri sutra. Se on Jōdo Shinshufn arvostetuin kanoninen teksti. Jūseige alkaa siitä kohdastaa, missä Hōzō-bodhisattva on juuri vannonut 48 valaansa. Niistä muutamat, ja nimenomaan kahdeksastoista vala, ovat jōdo shinshun opin keskeistä perustaa. Hōzō-bodhisattva julistaa valansa vannotuiksi ja vahventaa ne seuraavien yhdentoista säkeen avulla. Valansa täytettyään Hōzo-bodhisattvasta tuli pitkän ajan kuluttua Amida Buddha.

 

Tässä lähteenä on Japanin buddhalainen kaanoni, Taisho Tripitaka [1]. Teksti on klassista kiinankieltä, joka on täynnään budd­halaisia erikoister­mejä lainasanoina ja myös ääntämyksenmukaisina eli transliteroituina ilmauksina. Jūseigefssä teksti on vain hyvin lyhyt osa koko sutrasta. Resitointi tehdään aina kiinankielellä japanilaisen ääntämyksen mukaisesti jommastakummasta jōdo shinshun Honganji-lahkon rituaalitekstien kokoelmakirjasta, jotka ovat Seiten [2] ja Ryukoku Gongyoshu [3]. Ryukoku gongyoshu on tarkoitettu rituaaleja toimittaville, lähinnä papistolle. Mm. Jūseige-tekstistä ei ole kuin poikkeavasti ääntyvien kirjoitusmerkkien ääntämys. Lukijan siis oletetaan osaavan ääntää kiinankielen kirjoitusmerkkejä japanilaiseen tapaan. Alla suomenkielinen ja englanninkielinen teksti ovat vain resitoitavan kiinankielisen tekstin ymmärtämiseksi.

 

 

 

 

 

 

d¾˜ó@JŪSEIGE.

 

Hōzō bodhisattvan loppusäkeet Daikyo-sutran 48 valan vannomisen jälkeen.

The Concluding Verses in the Large Sutra (Daikyo) after the 48 Vows of Hōzō Bodhisattva

 

‰äŒš’´¢Šè

•KŽŠ–³ã“¹

ŽzŠè•s–ž‘«

¾•s¬³Šo

Ga gon chō se gan

his shi mu

shi gan fu man zoku

sei fu shō gaku. 

Olen vannonut erinomaiset valat.  Saavutan varmasti korkeimman tien.  Jos nämä va­lat jäävät täyttämättä käyköön niin, etten saa­vuta täydellistä va­lais­tumis­ta.

I have made extraordinary vows. I will definitely reach the Highest Way. If these vows are unfulfilled, I pledge never to realize perfect enlightenment

‰ä‰—–³—ʍ…

•s਑åŽ{Žå

•àZ”•n‹ê

¾•s¬³Šo

Ga o mu ryō kō

fu i dai se shu

fu sai sho bin gu

sei fu jō shō gaku.  

Ellei minusta lukemattomien kalpojen kuluessa tule suurta hy­vänte­kijää, joka kaikkialla pelastaa onnettomia olen­toja lukematto­mien kal­pojen ajan, niin käy­köön niin, et­ten saavu­ta täydellistä valais­tumista.

If, over innumerable kalpas, I do not become a great donor and universally save destitute miserable beings, I pledge never to realize perfect enlightenment.

‰äŽŠ¬˜Å“¹

–¼ãߒ´\•û

‹†èíêrŠ•·

¾•s¬³Šo

Ga shi butsu

myō shō chō jip

ku kyō mi sho mon

sei fu shō gaku.

Kun saavutan Buddhan tien, nimeni kaikuu kymmeneen ilmansuun­taan. Jos yh­deltäkin jää nime­ni kuulematta, käyköön niin, etten saa­vuta täydellistä va­lais­tumista.

When I attain the Buddha Way, The sound of my name will extend throughout the ten directions. If it is not heard ultimately, I pledge never to realize perfect enlightenment.

—£—~[³”O

òŒdCžs

Žu‹–³ã“¹

ਏ”“VlŽt

Ri yoku jin shō nen

e shu bon gyō

shi gu mu

i sho ten nin shi

Vapaana haluista, syvässä oikeassa tarkkaavaisuudessa ja puhtaassa vii­saudessa harjoitan puh­tautta ja pyrin Korkeimm­alle Tie­lle. T­ulen taivaan olen­tojen sekä ih­mis­ten opettajaksi.

Being free from desire, being deep in right mindfulness, and having pure wisdom, I will practice pure-acts, aspire for the Unsurpassed Way, and become the teacher of heavenly and human beings.

_—͉‰‘åŒõ

•Æ–³Û“y

ÁœŽOC–»

œAàZO–ï“ï

Jin riki en dai kō

fu shō mu sai do

shō jo san ku myō

kō sai shu yaku nan

Transkendenttisen voiman avulla [Buddha] säteilee voimakasta valoa, ja va­laisee esteittä kaikki maat, poistaa kolmenlajisen saastan pi­meyden ja varmasti pelastaa kaikki olennot kärsimyksistä.

With a power transcendental [the Buddha] emits great light And illuminates all the lands limitlessly; Removing the darkness of the three filths, He definitely saves multitudes from afflictions.

ŠJ”Þ’qŒdŠá

–ōŸ¨–ÓˆÅ

•ÂÇ”œ¦“¹

’Ê’B‘PŽï–å

Kai hi chi e gen

mes shi kon mō an

hei soku sho aku dō

tsū datsu zen shu mon

Hän avaa viisauden silmän, tuhoaa nitten [olentojen] mustan pimey­den, sul­kee pahuu­den tiet ja saattaa heidät hyvien maailmojen por­tille.

He opens the eye of wisdom, destroying the black of darkness of those [beings]. Closing off the evil paths, He causes them to attain the gate of the good realms.

Œ÷âN¬ŸÞ‘«

ˆÐ—j˜N\•û

“úŒŽ戢dô

“VŒõ誕sŒ»

so man zoku

i jippō

nichi gatsu shū jū ki

ten kō on pu gen

Kun tämä riemuisa tehtävä on täysin täytetty, hänen majesteettinen kirk­kautensa  loistaa kaik­kiin kymmeneen suuntaan. Aurinko ja kuu him­menevät. Tai­vaan olentojen valo peittyy ja tulee näky­mättö­mäk­si.

Since his blissful accomplishment is completely fulfilled, His majestic brightness fully illuminates the ten directions: The sun and moon sheathe their lights, and the light of heavenly beings hides unshown.

ਏOŠJ–@‘ 

œAŽ{Œ÷“¿›

í‰—‘åO’†

à–@ŽtŽq™á

I shu kai hō zō

kō se ku doku hō

jō o dai shu jū

sep shi shi

Dharmaa opettaen hän tarjoaa suurille joukoille hy­veitten aa­rteet, ja on aina suur­ten jouk­kojen kes­ku­udes­sa julistaen Dharmaa leijonan karjunnal­la.

He opens the Dharma treasury for the multitudes Widely bestowing upon them the treasure of virtues. Constantly present among great multitudes, he preaches the Dharma with a lion's roar.

‹Ÿ—{ˆêØ˜Å

‹ï‘«O“¿–{

ŠèŒdŽ»¬ŸÞ

“¾à¨ŽOŠE—Y

Ku yō is sai butsu

gu soku shu toku hon

kan ne shitsu jo man

toku i san gai o

Palvottuaan kaikkia buddhia, saavutettuaan kaikki hyveet hänen va­lansa tu­li­vat kaikki täyte­tyiksi ja viisaus täydelliseksi. Hänestä tuli kol­men maailman sankari.

Having made offerings to all buddhas, And having accomplished the roots of virtue, He completely consummated his vow and wisdom, And [thereby] became the hero of the three worlds.

”@˜Å–³ŠV’q

’Ê’Bêr•sÆ

Šè‰äŒ÷úº—Í

“™ŸÅŸ‘¸

Nyo butsu mu ge chi

tsū datsu mi fu shō

gan ga ku e riki

shi sai shō son

Buddhan ääretön viisaus yltää kaikkiin maail­moihin. Olkoon hyveeni voima yhtäläi­nen kuin kuin Erinomaisim­man ja Kun­nioite­tun.

The infinite wisdom of the Buddha Reaches everywhere, May the power of my virtue Be equal to that of the Most Excellent Honored One.

ŽzŠèŽá™Ž‰Ê

‘åçœäŠ´“®

‹•‹ó”“Vl

ác‰J’¿–­‰Ø

Shi gan nyak kok ka

dai sen ō kan dō

ko kū sho ten nin

u chin myō ke

Jos nämä valat täyttyvät niin suuri tuhannen maailman järjes­telmä järi­see, ja taivaan olen­not yläilmoista kylvävät sa­teena har­vinaisia ja ih­meel­li­siä kukkia

If these vows come to fruition the Great Thousand Worlds will tremble, and, in the open air, heavenly beings will rain rare and exquisite flowers.

 

 

‰ôŒü‹å@EKŌKU. 

Ansioitten siirtosäkeet, Transfer of Merits

 

ŠèˆÈŸŒ÷úº

•½“™Ž{ˆêØ

“¯á¢•ì’ñS

‰¶ˆÀžÙš 

Gan ni shi ku doku

byō se is sai

hotsu bo dai shin

ō jō an raku koku 

Valan hyveitten ansiot koitukoot puoltamatta kaikkien hyväksi Kehittyköön kaikissa halu valaistumiseen ja syntykööt [he] tyynen onnen maahan.

May the merits of the Vow benefit everybody equally. May all develop bodhicitta and may they be born in the land of tranquil pleasure.

 

”O˜Å@NEMBUTSU.

Buddhan nimen resitaatio,

Recitation of Buddha Amidafs Name.

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

Na ma n da bu

na ma n da bu

na ma n da bu

na ma n da bu

na ma n da bu

na ma n da bu

                           


 

Kirjallisuus

 

1. Taishō shinshū daizōkyō, J. Takakusu and K. Watanabe (Eds.), Tokyo, 1924-1929, Vol. 12 , text No. 360, p.269b-269c.

 

2. Jōdo Shinshu Seiten Gongyōshū (Jōdo shinshūn pyhien tekstien rituaalikokoelma), Jodo Shinshū Honganji Sect, Committee for Promotion of Religious Studies, Honganji Publishing, Nishihonganji Temple, Shimogyo, Kyoto, 1965, pp. 80-85.

 

3. Ryukoku Gongyoyoshu, Jodo Shinshu Hongwanjiha Gonshiki Shidosho (Eds.), Nagata Bunshodo, Kyoto, 2001, pp. 151-156.

Paluu etusivulle.