Make your own free website on Tripod.com
Yamada M

 

Jūseige, valojen vahvennussäkeet

© Ryukoku University, Translation Center,

Kyoto 600, Japan

 

 

 

 

 

Esittely

 

Jūseige on yksi Jodo Shinshun monista keskeisistä rituaaliteksteistä, ja niistä lyhin. Teksti on Daimuryōjukyō-sutrasta (Äärettömän elämän sutra), josta myös käytetään nimeä Daikyō eli Suuri sutra. Se on Jōdo Shinshufn arvostetuin kanoninen teksti. Jūseige alkaa siitä kohdastaa, missä Hōzō-bodhisattva on juuri vannonut 48 valaansa. Niistä muutamat, ja nimenomaan kahdeksastoista vala, ovat jōdo shinshun opin keskeistä perustaa. Hōzō-bodhisattva julistaa valansa vannotuiksi ja vahventaa ne seuraavien yhdentoista säkeen avulla. Valansa täytettyään Hōzo-bodhisattvasta tuli pitkän ajan kuluttua Amida Buddha.

 

Tässä lähteenä on Japanin buddhalainen kaanoni, Taisho Tripitaka [1]. Teksti on klassista kiinankieltä, joka on täynnään budd­halaisia erikoister­mejä lainasanoina ja myös ääntämyksenmukaisina eli transliteroituina ilmauksina. Jūseigefssä teksti on vain hyvin lyhyt osa koko sutrasta. Resitointi tehdään aina kiinankielellä japanilaisen ääntämyksen mukaisesti jommastakummasta jōdo shinshun Honganji-lahkon rituaalitekstien kokoelmakirjasta, jotka ovat Seiten [2] ja Ryukoku Gongyoshu [3]. Ryukoku gongyoshu on tarkoitettu rituaaleja toimittaville, lähinnä papistolle. Mm. Jūseige-tekstistä ei ole kuin poikkeavasti ääntyvien kirjoitusmerkkien ääntämys. Lukijan siis oletetaan osaavan ääntää kiinankielen kirjoitusmerkkejä japanilaiseen tapaan. Alla suomenkielinen ja englanninkielinen teksti ovat vain resitoitavan kiinankielisen tekstin ymmärtämiseksi.

 

  Myöhemmin tämä sivu täydennetään liittämällä yksityiskohtaisempi selitys tekstistä, ja juseige-rituaalin ohjeet.

 

 

d¾˜ó@JŪSEIGE.

Hōzō bodhisattvan loppusäkeet Daikyo-sutran 48 valan vannomisen jälkeen.

The Concluding Verses in the Large Sutra (Daikyo) after the 48 Vows of Hōzō Bodhisattva

‰äŒš’´¢Šè

•KŽŠ–³ã“¹

ŽzŠè•s–ž‘«

¾•s¬³Šo

Ga gon chō se gan

his shi mu jō dō

shi gan fu man zoku

sei fu shō gaku. 

Olen vannonut erinomaiset valat.  Saavutan varmasti korkeimman tien.  Jos nämä va­lat jäävät täyttämättä käyköön niin, etten saa­vuta täydellistä va­lais­tumis­ta.

I have made extraordinary vows. I will definitely reach the Highest Way. If these vows are unfulfilled, I pledge never to realize perfect enlightenment

‰ä‰—–³—ʍ…

•s਑åŽ{Žå

•àZ”•n‹ê

¾•s¬³Šo

Ga o mu ryō kō

fu i dai se shu

fu sai sho bin gu

sei fu jō shō gaku.  

Ellei minusta lukemattomien kalpojen kuluessa tule suurta hy­vänte­kijää, joka kaikkialla pelastaa onnettomia olen­toja lukematto­mien kal­pojen ajan, niin käy­köön niin, et­ten saavu­ta täydellistä valais­tumista.

If, over innumerable kalpas, I do not become a great donor and universally save destitute miserable beings, I pledge never to realize perfect enlightenment.

‰äŽŠ¬˜Å“¹

–¼ãߒ´\•û

‹†èíêrŠ•·

¾•s¬³Šo

Ga shi jō butsu dō

myō shō chō jip pō

ku kyō mi sho mon

sei fu jō shō gaku.

Kun saavutan Buddhan tien, nimeni kaikuu kymmeneen ilmansuun­taan. Jos yh­deltäkin jää nime­ni kuulematta, käyköön niin, etten saa­vuta täydellistä va­lais­tumista.

When I attain the Buddha Way, The sound of my name will extend throughout the ten directions. If it is not heard ultimately, I pledge never to realize perfect enlightenment.

—£—~[³”O

òŒdCžs

Žu‹–³ã“¹

ਏ”“VlŽt

Ri yoku jin shō nen

jō e shu bon gyō

shi gu mu jō dō

i sho ten nin shi

Vapaana haluista, syvässä oikeassa tarkkaavaisuudessa ja puhtaassa vii­saudessa harjoitan puh­tautta ja pyrin Korkeimm­alle Tie­lle. T­ulen taivaan olen­tojen sekä ih­mis­ten opettajaksi.

Being free from desire, being deep in right mindfulness, and having pure wisdom, I will practice pure-acts, aspire for the Unsurpassed Way, and become the teacher of heavenly and human beings.

_—͉‰‘åŒõ

•Æ–³Û“y

ÁœŽOC–»

œAàZO–ï“ï

Jin riki en dai kō

fu shō mu sai do

shō jo san ku myō

kō sai shu yaku nan

Transkendenttisen voiman avulla [Buddha] säteilee voimakasta valoa, ja va­laisee esteittä kaikki maat, poistaa kolmenlajisen saastan pi­meyden ja varmasti pelastaa kaikki olennot kärsimyksistä.

With a power transcendental [the Buddha] emits great light And illuminates all the lands limitlessly; Removing the darkness of the three filths, He definitely saves multitudes from afflictions.

ŠJ”Þ’qŒdŠá

–ōŸ¨–ÓˆÅ

•ÂÇ”œ¦“¹

’Ê’B‘PŽï–å

Kai hi chi e gen

mes shi kon mō an

hei soku sho aku dō

tsū datsu zen shu mon

Hän avaa viisauden silmän, tuhoaa nitten [olentojen] mustan pimey­den, sul­kee pahuu­den tiet ja saattaa heidät hyvien maailmojen por­tille.

He opens the eye of wisdom, destroying the black of darkness of those [beings]. Closing off the evil paths, He causes them to attain the gate of the good realms.

Œ÷âN¬ŸÞ‘«

ˆÐ—j˜N\•û

“úŒŽ戢dô

“VŒõ誕sŒ»

Kō so jō man zoku

i yō rō jippō

nichi gatsu shū jū ki

ten kō on pu gen

Kun tämä riemuisa tehtävä on täysin täytetty, hänen majesteettinen kirk­kautensa  loistaa kaik­kiin kymmeneen suuntaan. Aurinko ja kuu him­menevät. Tai­vaan olentojen valo peittyy ja tulee näky­mättö­mäk­si.

Since his blissful accomplishment is completely fulfilled, His majestic brightness fully illuminates the ten directions: The sun and moon sheathe their lights, and the light of heavenly beings hides unshown.

ਏOŠJ–@‘ 

œAŽ{Œ÷“¿›

í‰—‘åO’†

à–@ŽtŽq™á

I shu kai hō zō

kō se ku doku hō

jō o dai shu jū

sep pō shi shi kū

Dharmaa julistamalla hän tarjoaa suurille joukoille hy­veitten aa­rteet, on aina suur­ten jouk­kojen kes­ku­udes­sa saa­rnaten Dharmaa leijonan karjunnal­la.

He opens the Dharma treasury for the multitudes Widely bestowing upon them the treasure of virtues. Constantly present among great multitudes, he preaches the Dharma with a lion's roar.

‹Ÿ—{ˆêØ˜Å

‹ï‘«O“¿–{

ŠèŒdŽ»¬ŸÞ

“¾à¨ŽOŠE—Y

Ku yō is sai butsu

gu soku shu toku hon

kan ne shitsu jo man

toku i san gai o

Palvottuaan kaikkia buddhia, saavutettuaan hyveit­ten juuret hänen va­lansa tu­li­vat kaikki täyte­tyiksi ja viisaus täydelliseksi. Hänestä tuli kol­men maailman sankari.

Having made offerings to all buddhas, And having accomplished the roots of virtue, He completely consummated his vow and wisdom, And [thereby] became the hero of the three worlds.

”@˜Å–³ŠV’q

’Ê’Bêr•sÆ

Šè‰äŒ÷úº—Í

“™ŸÅŸ‘¸

Nyo butsu mu ge chi

tsū datsu mi fu shō

gan ga ku e riki

tō shi sai shō son

Buddhan ääretön viisaus yltää kaikkiin maail­moihin. Olkoon hyveeni voima yhtäläi­nen kuin kuin Erinomaisim­man ja Kun­nioite­tun.

The infinite wisdom of the Buddha Reaches everywhere, May the power of my virtue Be equal to that of the Most Excellent Honored One.

ŽzŠèŽá™Ž‰Ê

‘åçœäŠ´“®

‹•‹ó”“Vl

ác‰J’¿–­‰Ø

Shi gan nyak kok ka

dai sen ō kan dō

ko kū sho ten nin

tō u chin myō ke

Jos nämä valat täyttyvät niin suuri tuhannen maailman järjes­telmä järi­see, ja taivaan olen­not yläilmoista kylvävät sa­teena har­vinaisia ja ih­meel­li­siä kukkia

If these vows come to fruition the Great Thousand Worlds will tremble, and, in the open air, heavenly beings will rain rare and exquisite flowers.

 

 

‰ôŒü‹å@EKŌKU. 

Ansioitten siirtosäkeet, Transfer of Merits

 

ŠèˆÈŸŒ÷úº

•½“™Ž{ˆêØ

“¯á¢•ì’ñS

‰¶ˆÀžÙš 

Gan ni shi ku doku

byō dō se is sai

dō hotsu bo dai shin

ō jō an raku koku 

Valan hyveitten ansiot koitukoot puoltamatta kaikkien hyväksi Kehittyköön kaikissa halu valaistumiseen ja syntykööt [he] tyynen onnen maahan.

May the merits of the Vow benefit everybody equally. May all develop bodhicitta and may they be born in the land of tranquil pleasure.

 

 

 

 

 

 

”O˜Å@NEMBUTSU.

Buddhan nimen resitaatio,

Recitation of Buddha Amidafs Name.

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

“ì–³ˆ¢–í‘É•§

Na ma n da bu

na ma n da bu

na ma n da bu

na ma n da bu

na ma n da bu

na ma n da bu

                           


 

Kirjallisuus

 

1. Taishō shinshū daizōkyō, J. Takakusu and K. Watanabe (Eds.), Tokyo, 1924-1929, Vol. 12 , text No. 360, p.269b-269c.

 

2. Jōdo Shinshu Seiten Gongyōshū (Jōdo shinshūn pyhien tekstien rituaalikokoelma), Jodo Shinshū Honganji Sect, Committee for Promotion of Religious Studies, Honganji Publishing, Nishihonganji Temple, Shimogyo, Kyoto, 1965, pp. 80-85.

 

3. Ryukoku Gongyoyoshu, Jodo Shinshu Hongwanjiha Gonshiki Shidosho (Eds.), Nagata Bunshodo, Kyoto, 2001, pp. 151-156.

 

 

 

Vaikka rituaaalin yksityiskohdat lisätään myöhemmin, niin esitämme kuitenkin ulkoiset muodot seuraavien kuvien avulla.

 

 

 

 

 Kuva 1.

Kuva esittää oikean tavan pitää nenjua eli buddha-helminauhaa. Miehellä on kaulassa montoshikisho-nauha. Se osoittaa henkilön olevan Shinshufn maallikkobuddhalainen. Se annetaan henkilöille, jotka ovat liittyneet Shinshufhun maallikkoseremonian kautta..

 

 

 

 

 
Kuva 2. Oikea 45 asteen kumarrus

 

 

 

 

 

 

 

 
Kuva 3. Oikea 45 asteen kumarrus tarkemmin esitettynä.

 

 

 

 

Paluu etusivulle.